Tidak Perlulah Berlebihan dalam Hidup

Tidak Perlulah Berlebihan dalam Hidup

Bukankah kehidupan di dunia ini hanya sementara. Hanya sebuah jembatan yang pada akhirnya akan sampai pada kehidupan yang sebenarnya yaitu akhirat. Hidup di dunia ini adalah ujian dari Allah untuk hamba-hamba Nya. Menguji seberapa besar iman dan keyakinan kita kepada Nya. Jika lulus dalam ujian, kita akan naik tingkat. Seperti sekolah, dari TK, berlanjut ke SD, ke SMP, SMA dan seterusnya. Setelah deg-degan dan berusaha keras menghadapi ujian naik kelas, maka akan kembali terulang lagi untuk menghadapi ujian kembali.

Jadi sobat cafeteria, saat kau bersedih menghadapi ujian Dari Nya. Tidak perlulah berlebihan. Jika kau senang diberi nikmat kemudahan, tidak perlulah berlebihan gembira. Karena semuanya hanya sementara. Hidup silih berganti, hidup terus berputar. Kita harus terus mawas diri dan menyiapkan diri untuk menghadapinya.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari Keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah Keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan Dialah yang Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS: Ar Ruum ayat 54)

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi? dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.” (QS: Al ‘Ankabuut ayat 2-3)

“Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) & mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), & mereka tersesat dari jalan yang lurus.”” [Al- Maidah 5:77]